Գործատու

Հաշվապահական դասընթացներ

<<Ադեպտա Քնսալթինգ>> ընկերությունը իրականացնում է տեսական և պրակտիկ հաշվապահական դասընթացներ սկսնակների, ինչպես նաև գործող հաշվապահների համար!
Ուսումնական պլանը ներառում է ՝
1. Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան,
2. ՖՀՄՍ –ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (կարևոր և շատ կիրառելի ստանդարտները),
3. ՀՀ քաղաքացիական իրավունքից որոշ հատվածներ,
4. Հարկային օրենսդրություն, կառավարության որոշումներ,
5. Հարկային և հարակից հաշվետվություններ,
6. էլեկտրոնային հաշվետվությունների կազմում,
7. ՊՐԱԿՏԻԿԱ,այդ թվում աշխատանք E-Invoicing, Taxservice, ՀԾ, 1C ծրագրերով:
Ուսուցման տևողությունը 4 ամիս է: Տրվում է սերտիֆիկատ:
Դասընթացի ամբողջ արժեքը 120.000 դրամ:
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈՒՆԵ՞Ք ՁԵԶ ՀՈՒԶՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ