Գործատու

Վաճառքի մենեջերների վերապատրաստման դասընթաց

Մոտիվ ընկերությունը հիմնադրվել է 2016թ. հունիսի 3-ին` հիմք դնելով Հայաստանում մարքեթինգային հեղափոխությանը: Ի տարբերույթուն այլ ընկերությունների, Մոտիվը հիմնադրվեց շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում եւ որոշեց չհամապատասխանել ոչ մի ստանդարտի: Մոտիվում յուրաքանչյուր ծառայություն մշակվում է կոնկրետ հաճախորդի խնդիրներից ելնելով, ինչն էլ հանգեցնում է ցանկալի արդյունքի:

Վաճառքի մենեջերների վերապատրաստման դասընթաց`
Մոդուլ առաջին

1. Վաճառքի պրոցեսի կառուցվածքը եւ փուլերը,
2. Վաճառքի տեսակները
➢ B2B եւ B2C վաճառքներ, նրանց տարբերությունները, առանձնահատկություններն ու վաճառելու եղանակները, 1 դասաժամ
3. Հաճախորդների տիպերը, նրանց առանձնահատկությունները,
➢ Մարդու անձնային տիպերը եւ ազդեցությունը նրանց գործունեության վրա, /հոգեբանական/
➢ Ինչպես բացահայտել անձը հաճախորդի որ տիպին է պատկանում, /առեւտրային անձի տեսակ/
➢ Ինչպիսի մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր տիպի հաճախորդին, 1 դասաժամ
4. Հաղորդակցման հմտություններ,
➢ Վերբալ հաղորդակցություն,
➢ Ոչ վերբալ հաղորդակցություն, 1 դասաժամ
5. Հեռախոսային վաճառքի առանձնահատկությունները,
6. Հեռախոսային հաղորդակցության առանձնահատկությունները,
➢ դրական եւ բացասական կողմեր
7. Արդյունավետ հեռախոսային հաղորդակցության հիմնական սկզբունքները, 1 դասաժամ
7. Դերային խաղ 1 դասաժամ
8. Ինչպես թողնել լավ տպավորություն հանդիպման ժամանակ,
10. Գործարար էթիկա, 1 դասաժամ
11. Ինչպես բացահայտել հաճախորդի մտադրությունները /հոգեբանական/
➢ Ժեստերը, միմիկաները, ձայնի տոնայնությունը վաճառքի ժամանակ,
12. Հարցերը վաճառքի ընթացում, հարցերի տեսակները
➢ փակ եւ բաց հարցեր, 2 դասաժամ
13. Դերային խաղ 1 դասաժամ
14. Առարկությունների եւ մերժումների հաղթահարում, 3 դասաժամ
15. Գնորդի մոտիվացիա
➢ Ստանդարտ խոսքային ստրատեգիաներ, որոնք
անխափան աշխատում են վաճառքի ժամանակ,
➢ Տեխնիկաներ վաճառքն արագացնելու համար,
➢ Ներազդման մեթոդենր /հոգեբանակ/, 1 դասաժամ
16. Հետագա կապի պահպանում հաճախորդի հետ,
17. Տեխնիկաներ վաճառքն ավելացնելու համար, 1 դասաժամ
18. Դերային խաղ 1 կամ 2 դասաժամ


Մոդուլ երկրորդ /նախատեսված է վաճառքի բաժնի եւ ընկերության ղեկավարների համար/
1. Վաճառքի պլանների կազմում,
➢ Նպատակային շուկայի ընտրություն, հիմնված մարքեթինգային ուսումնասիրության եւ ռազմավարության վրա,
2. Վաճառքների վերլուծություն եւ նոր վաճառքի պլանների կազմում, 2 դասաժամ
Ում համար է նախատեսված
1. Վաճառքի մենեջերների,
2. փոքր բիզնեսի ղեկավարների, որոնք միաժամանակ զբաղվում են վաճառքներով,
3. նպատակ ունեք զբաղվել վաճառքով,
Ինչ կտա այն Ձեզ
1. կտիրապետեք վաճառքի հմտությունների,
2. կունենաք վաճառքի հաջող փորձ,
3. կունենաք վաճառքի աճ:
Ընդհանուր տեւողությունը-24 ժամ
Դասընթացի մեթոդաբանությունը-գործնական,
Մասնակիցների առավելագույն քանակը-10, նվազագույնը՝ 2
Արժեքը – անհատական – 90 000 դրամ, խմբակային – 75 000 դրամ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈՒՆԵ՞Ք ՁԵԶ ՀՈՒԶՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ