[email protected]Wembley Plaza Hotel London | YourJob.am Կայքը պատրաստվել է Հայաստանում աշխատանքային շուկայի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, Թափուր աշխատատեղեր անմիջապես գործատուներից:">

Կազմակերպության մասին

We are currently recruiting foreign workers to work and live in UK, all Employees, Job Seekers or applicants that want to participate on this great opportunity should e-mail their Resume/CV to our Hiring department Email address: [email protected]

Նմանատիպ կազմակերպություններ

Digital Brains

Անվանումը

DiGi School

Անվանումը

AUA

Անվանումը

Babek

Անվանումը
0 Աշխատանք

Wembley Plaza Hotel London

Հավելյալ Տեղեկություններ

  • ՀասցեEmpire Way, Wembley, Middlesex, Greater London, UK ,
  • Հիմնադրման տարեթիվ 26/01/2023թ.