Հաճախ տրվող հարցեր

Այստեղ կարող եք գտնել հիմնական հարցերի պատասխանները

Կայքում տեղակայված են թափուր աշխատատեղերի հայտարարություններ ինչպես նաև տարբեր մասնագետների CV-ներ։ Նաև կարող եք գտնել Կազմակերպությունների և դրանց աշխատատեղերը և պահանջվող Մասնագիտությունները։

Կայքում հայտարարություններ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կայքում։ Այնուհետև անհրաժեշտ է գրանցել կազմակերպոիթյուն, որպեսզի կարողանաք ավելացնել հայտարարություն։

Գրանցվելուց և կազմակերպության գրանցելուց հետո կարող եք տեղադրել մինջև 3 անվճար հայտարարություն։
Սահմանաչափը ավելացնելու համար կարող եք ակտիվացնել Պրեմիում փաթեթ և տեղադրել անսահմանափակ հայտարարություններ, CV-ներ և Կազմակերպություններ։